Školné

Pro přijaté studenty pro školní rok 2020/2021 je výše školného stanovena:

Multimediální tvorba 82-43-N/10

roční školné 1. ročník 24 000,- Kč, 

2. a 3. ročník 29 000,- Kč

 

Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava