AVE ART Ostrava>VOŠ>Mezinárodní odborné stáže

Mezinárodní odborné stáže

Vyšší odborná škola naváže na již zavedený program Erasmus+, ve kterém je AVE ART Ostrava aktivní již od roku 2005. Realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl střední škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter. 

AVE ART Ostrava v této chvíli navazuje spolupráci s vyššími odbornými školami, především polskými, slovenskými a španělskými. 

Značný umělecký přínos odborných mobilit školu motivuje k novým projektům určeným žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům školy.

Získané dovednosti a výsledky mobilit střední umělecké školy, na které VOŠ naváže, nechala zpracovat do jednotné brožury zahrnující realizované zahraniční odborné stáže v rámci programu Leonardo da Vinci a Erasmus +.

Podívejte se krásné výstupy žáků střední umělecké školy: Souhrnná brožura Erasmus+Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny