AVE ART Ostrava>VOŠ>Obory>Průmyslový a produktový design

Průmyslový a produktový design

Máš maturitu nebo dobré nápady?

Zajímá Tě, jak vytvořit design produktu a zároveň zpracovat 3D model a technickou dokumentaci? Přijď se zdokonalit k nám. Předměty jsou kombinovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly a rozvíjely potenciál studenta. Absolvent pak může získat práci v široké škále oborů jako je designér výroků, 3d softwarový modelář, návrhář jako člen koncernových, firemních vývojových týmů a designerských prototypových modelů, atp.

1. kolo talentové (přijímací) zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhne 18. 6. 2024

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného

na simeckova@aveart.cz.

Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

 

 Přijímací řízení

Chcete-li pomoc s přihláškou, vyplňte následující formulář. Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním informací dle www.vos.aveart.cz/skola/smernice-o-gdpr .

Zájem o VOŠ 24/25

Absolvent vzdělávacího programu Průmyslový a produktový design je připraven uplatnit se v oblastech a odvětvích průmyslového designu, technického myšlení a projektování, 3D modelování, tvorbě 3D modelů, technické dokumentace a oblastech produktového design

Velký důraz je kladen na propojení studia s praktickým využitím ve spolupráci s firemním prostředím na reálných projektech s úzkou vazbou na samotnou prototypovou, nebo přímo sériovou industriální výrobu. Struktura výuky klade důraz na týmovou spolupráci a komunikaci na profesionální úrovni. Student se zdokonaluje v nejaktuálnějších profi softwarových systémech 3D prototypingu.

Absolvent vzdělávacího programu získá v průběhu vzdělávání potřebné znalosti i praktické dovednosti pro budoucí povolání, například:

  • zaměření průmyslový design: pracovník na pozici vývojáře industriálního designu,
  • zaměření produktový design: kreativní pracovník na pozici malosériové výroby design produktů,
  • zaměření konstrukce v navrhování: pracovník v konstrukci na pozici softwarového 3D modeláře,
  • zaměření průmyslové technologie: pracovník v technickém sektoru, ergonomie, materiály, apod.

Vzdělávací program: 82-41-N/23 Průmyslový a produktový design

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

  • maturitní vysvědčení
  • úspěšné absolvování talentové zkoušky

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: diplomovaný specialista - DiS.

Dle Národní soustavy povolání

https://www.nsp.cz/odborny-smer ze dne 3. 9. 2019 mimo jiné specializuje absolventa dle NSP například pro pozice:

  • Samostatný designer výrobků - návrhář (návrhář jako freelancer)
  • Designer výrobků (3d softwarový modelář, návrhář jako člen koncernových a firemních vývojových týmů)
  • Designer výrobků specialista (3d prototyping, CNC, 3d tisk, nebo fyzické–rukodělné zpracovávání materiálů a designerských prototypových modelů, atp.)

Vedoucí oboru: Mgr.art. Martin Růžička

Kontaktní email: aveart@aveart.cz
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny