AVE ART Ostrava>VOŠ>Obory>Průmyslový a produktový design

Průmyslový a produktový design

Informace o
oboru
Studentské
práce
Přijímací
řízení
Absolutorium

Máš maturitu nebo dobré nápady?

Zajímá Tě, jak vytvořit design produktu a zároveň zpracovat 3D model a technickou dokumentaci? Přijď se zdokonalit k nám. Předměty jsou kombinovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly a rozvíjely potenciál studenta. Absolvent pak může získat práci v široké škále oborů jako je designér výroků, 3d softwarový modelář, návrhář jako člen koncernových, firemních vývojových týmů a designerských prototypových modelů, atp.

Velký důraz je kladen na propojení studia s praktickým využitím ve spolupráci s firemním prostředím na reálných projektech s úzkou vazbou na samotnou prototypovou, nebo přímo sériovou industriální výrobu. Struktura výuky klade důraz na týmovou spolupráci a komunikaci na profesionální úrovni. Student se zdokonaluje v nejaktuálnějších profi softwarových systémech 3D prototypingu.

Absolvent vzdělávacího programu Průmyslový a produktový design je připraven uplatnit se v oblastech a odvětvích průmyslového designu, technického myšlení a projektování, 3D modelování, tvorbě 3D modelů, technické dokumentace a oblastech produktového design.

Absolvent vzdělávacího programu získá v průběhu vzdělávání potřebné znalosti i praktické dovednosti pro budoucí povolání, například:

  • zaměření průmyslový design: pracovník na pozici vývojáře industriálního designu,
  • zaměření produktový design: kreativní pracovník na pozici malosériové výroby design produktů,
  • zaměření konstrukce v navrhování: pracovník v konstrukci na pozici softwarového 3D modeláře,
  • zaměření průmyslové technologie: pracovník v technickém sektoru, ergonomie, materiály, apod.

 
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny