AVE ART Ostrava>VOŠ>Zájemci o studium

Zájemci o studium

Proč studovat u nás?

Studium je zaměřeno na praktickou a odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi i pro následné studium na vysoké škole.

  • Naučíš se zpracovat zakázku od přípravy konceptu až po jeho následnou realizaci pomocí moderních technologií pod vedením odborníků z praxe.
  • Rozvineš svou kreativitu, ve které Tě budeme podporovat.
  • Zdokonalíš se v sebekontrole, sebeovládání, přizpůsobivosti, odolnosti vůči stresu, samostatném myšlení a přijímání zodpovědnosti za své činy.
  • Procvičíš si práci v týmu a možnost ho vést.
  • Získáš více jistoty a rozhodnosti, pohotovosti a kultivované vystupování, které je potřebné pro Tvůj úspěšný start. 

Obory, které nabízíme:

82-43-N/10 Multimediální tvorba 

82-41-N/22 Design interiérů a zahrad

82-41-N/23 Průmyslový a produktový design

 

Aktuální informace o přijímacím řízení na daný školní rok naleznete zde:
Přijímací řízení

Přijímací řízení je zdarma.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání v oborech Multimediální tvorba, Design interiérů a zahrad a Průmyslový a produktový design se řídí obecnými podmínkami pro přijímání studentů a dalších uchazečů stanovenými platnými právními předpisy zákona č. 561/2004 Sb. a stanovenými podmínkami Vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. 

Máte jakýkoliv další dotaz ohledně studia na vyšší odborné škole volejte na tel. 595 782 930 nebo napište na aveart@aveart.cz.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny