AVE ART Ostrava>VOŠ>Zájemci o studium

Zájemci o studium

Proč studovat u nás?

Studium je zaměřeno na praktickou a odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi i pro následné studium na vysoké škole.

  • Naučíš se zpracovat zakázku od přípravy konceptu až po jeho následnou realizaci pomocí moderních technologií pod vedením odborníků z praxe.
  • Rozvineš svou kreativitu, ve které Tě budeme podporovat.
  • Zdokonalíš se v sebekontrole, sebeovládání, přizpůsobivosti, odolnosti vůči stresu, samostatném myšlení a přijímání zodpovědnosti za své činy.
  • Procvičíš si práci v týmu a možnost ho vést.
  • Získáš více jistoty a rozhodnosti, pohotovosti a kultivované vystupování, které je potřebné pro Tvůj úspěšný start. 

 

Na přihlášce musí být zapsané a střední školou školou potvrzené výsledky ze 4. ročníku. 

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného

na simeckova@aveart.cz.

Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

Přihláška 

Každému, kdo podá přihlášku ve stanoveném termínu, zašleme e-mailovou pozvánku na přijímací a talentovou zkoušku s podrobnými informacemi o jejím průběhu.

Přijímací řízení je zdarma.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání v oborech Multimediální tvorba, Design interiérů a zahrad se řídí obecnými podmínkami pro přijímání studentů a dalších uchazečů stanovenými platnými právními předpisy zákona č. 561/2004 Sb. a stanovenými podmínkami Vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

 

Máte jakýkoliv další dotaz ohledně studia na vyšší odborné škole volejte, pište: 

595 782 930, 603 470 316, aveart@aveart.cz

 Chcete-li pomoci s vyplněním přihlášky vyplňte formulář 

Zájem o studium VOŠ 24/25

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů dle www.vos.aveart.cz/skola/smernice-o-gdpr

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny