AVE ART Ostrava>VOŠ>Zájemci o studium

Zájemci o studium

Proč studovat u nás?

Studium je zaměřeno na praktickou a odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi i pro následné studium na vysoké škole.

  • Naučíš se zpracovat zakázku od přípravy konceptu až po jeho následnou realizaci pomocí moderních technologií pod vedením odborníků z praxe.
  • Rozvineš svou kreativitu, ve které Tě budeme podporovat.
  • Zdokonalíš se v sebekontrole, sebeovládání, přizpůsobivosti, odolnosti vůči stresu, samostatném myšlení a přijímání zodpovědnosti za své činy.
  • Procvičíš si práci v týmu a možnost ho vést.
  • Získáš více jistoty a rozhodnosti, pohotovosti a kultivované vystupování, které je potřebné pro Tvůj úspěšný start.

 

Zájemci o studium vyšší odborné školy podávají přihlášku do 15. 9.2020. Na přihlášce musí být zapsané a střední školou školou potvrzené výsledky ze 4. ročníku. 

Přihláška 

Každému, kdo podá přihlášku ve stanoveném termínu, zašleme e-mailovou pozvánku na přijímací a talentovou zkoušku s podrobnými informacemi o jejím průběhu.

Přijímací řízení je zdarma.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání v oboru Multimediální tvorba se řídí obecnými podmínkami pro přijímání studentů a dalších uchazečů stanovenými platnými právními předpisy zákona č. 561/2004 Sb. a stanovenými podmínkami Vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

Termín konání talentových zkoušek:

22. 9. 2020 od 9 hodin

 

Máte jakýkoliv další dotaz ohledně studia na vyšší odborné škole volejte, pište: 

603 470 316 

aveart@aveart.cz

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava