AVE ART Ostrava>VOŠ>Zájemci o studium>Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kritéria stanovená pro přijímací řízení na školní rok 2022/23

 

Pro školní rok 22/23 přijímáme:

82-43-N/10 Multimediální tvorba                         10 studentů

82-41-N/22 Design interiérů a zahrad                  10 studentů

82-41-N/23 Průmyslový a produktový design        10 studentů

 

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného

na sekretariat@aveart.cz.

Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

 

Talentová (přijímací) zkouška pro školní rok 2023/2024 proběhne 14. 6. 2023

Termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2023

Přihláška ke studiu

Chcete-li pomoci s přihláškou, vyplňte následující formulář.

 

Zájem o VOŠ

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů dle www.vos.aveart.cz/skola/smernice-o-gdpr .

Přijímací zkouška není zpoplatněna a zahrnuje:

  • přijímací pohovor,
  • praktickou část talentové zkoušky.

 

Při přijímacím pohovoru je zkoumán zájem o daný obor, odborný i všeobecný rozhled, komunikační dovednosti a znalost cizího jazyka.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. 

Hodnocení přijímacího pohovoru:

Maximum získaných bodů 35 bodů.
Minimum získaných bodů 15 bodů.

Talentová zkouška zahrnuje tři disciplíny:

  1. Kresba dle modelu
  2. Zpracování návrhu dle zadaného tématu
  3. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Maximum získaných bodů 45 bodů.
Minimum získaných bodů 21 bodů.

 

Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 

Uchazeči budou na zvolený obor přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava