Studium

Studium je zaměřeno na praktickou a odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi i pro následné studium na vysoké škole.

 • Naučíš se zpracovat zakázku od přípravy konceptu až po jeho následnou realizaci pomocí moderních technologií pod vedením odborníků z praxe.
 • Rozvineš svou kreativitu, ve které Tě budeme podporovat.
 • Zdokonalíš se v sebekontrole, sebeovládání, přizpůsobivosti, odolnosti vůči stresu, samostatném myšlení a přijímání zodpovědnosti za své činy.
 • Procvičíš si práci v týmu a možnost ho vést.
 • Získáš více jistoty a rozhodnosti, pohotovosti a kultivované vystupování, které je potřebné pro Tvůj úspěšný start.

Studijní obory: Multimediální tvorba, Design interiérů a zahrad, Průmyslový a produktový design

Forma studia: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

 • maturitní vysvědčení
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru (Přijímací řízení)

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu

Certifikace: diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: DiS. - diplomovaný specialista

 • Po dobu denního studia máš status studenta.
 • Můžeš si vyřídit ISIC a čerpat veškeré výhody studenta.
 • Ty nebo tvůj rodič můžete požádat o daňové zvýhodnění.
 • Zdravotní pojištění za tebe platí stát.
 • Bohužel, rozhodneš-li se přerušit denní studium ztratíš všechny tyto výhody.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny