Studium

Studijní obor: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

  • maturitní vysvědčení
  • úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru (Přijímací řízení)

 

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu

Certifikace: diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: DiS. - diplomovaný specialista

 

  • Po dobu denního studia máš status studenta.
  • Můžeš si vyřídit ISIC a čerpat veškeré výhody studenta.
  • Ty nebo tvůj rodič můžete požádat o daňové zvýhodnění.
  • Zdravotní pojištění za tebe platí stát.
  • Bohužel, rozhodneš-li se přerušit denní studium ztratíš všechny tyto výhody.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny