Obory

Vyšší odborná škola získala akreditaci pro obory Průmyslový a produktový design, Multimediální tvorba a Design interiérů a zahrad.

Součástí vzdělávání jsou níže uvedené aktivity školy:

  • Spolupráce s firemním prostředím dle oborů.
  • Nejmodernější vybavení odborných učeben školy s technologiemi odpovídajícími firemnímu prostředí, což přispívá ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce.
  • Účast na soutěžích.
  • Nabídka vlastní výstavní činnosti.
  • Prezentace prací studentů ve městech. 
  • Zapojení do mezinárodních odborných mobilit studentů a pedagogických pracovníků.
  • Mezinárodní spolupráce v oblasti uměleckého vzdělávání.
  • Zajištění odborné praxe ve firmách.
  • Směřování studentů k sociálnímu cítění. Vytváření uměleckých prací pro dražby, které realizuje AVE ART Ostrava od roku 2004. 

                            
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny