AVE ART Ostrava>VOŠ>Studium>Stipendijní program

Stipendijní program

S platnosti od 1. 9. 2021 platí v AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o., následující stipendijní řád, v rámci kterého může žák získat jedno ze tři stipendií:

Prospěchové stipendium VOŠ činí:

  1. 700,- Kč / měsíčně - průměr známek u studenta do 1,20
  2. 500,- Kč / měsíčně - průměr známek u studenta do 1,40

Současně musí student splňovat:

  • bez známky D, E, F
  • bez neomluvených hodin, kázeňských postihů a sníženého stupně z chování

 

Vázané stipendium VOŠ:

Pokud na škole budou současně studovat sourozenci, u mladšího bude školné snížené o 20%.

Zaměstnanecké stipendium VOŠ:

V případě dětí zaměstnanců školy studujících na AVE ART Ostrava, bude školné činit jednu polovinu stanovené částky.

 

Stipendium se uděluje na celý školní rok počínaje II. ročníkem školy. Pro udělení stipendií je nutné podat každý školní rok na všechny druhy stipendií do konce měsíce září písemnou žádost.

Za daný školní rok je nutné podat žádost do 31. 10. Na stipendium nemají nárok studenti oborů, u kterých se neplatí školné.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny