AVE ART Ostrava>VOŠ>Multimediální tvorba

Multimediální tvorba

Učební
plán
Úspěchy
oboru
Studentské
práce

Absolvent vzdělávacího programu Multimediální tvorba je připraven uplatnit se v různých oblastech a odvětvích reklamního trhu, televizní grafiky, grafického designu, webové grafiky, počítačové grafiky, výtvarné fotografie, audiovizuální tvorby a v oblastech zaměřených na motion design.

Je zaměřen nejen na propagační, ale i volnou grafiku. Základem je kresba a potřeba vizuálního vyjádření. Studenti si při studiu prohlubují své výtvarné schopnosti, učí se používat stylizaci a práci s písmem na základě grafických principů. Své návrhy realizují v praxi pod vedením odborných pedagogů, jejichž cílem je rozvíjet talent, kreativitu, ale i praktickou náplň tohoto oboru.

Absolvent vzdělávacího programu Multimediální tvorba najde na základě získaného odborného a všeobecného vzdělání uplatnění ve všech sférách multimediální tvorby. Je připraven především k výkonu kvalifikovaných činností v oblastech reklamního trhu, médií, televizní grafiky, grafického designu, webové grafiky, počítačové grafiky, výtvarné fotografie, audiovizuální tvorby a v oblastech zaměřených na motion design.

Vzdělávací program: 82-43-N/10 Multimediální tvorba

Obor vzdělání: 82-43-N/.. Multimediální tvorba

Studijní obor: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

 • maturitní vysvědčení
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky

 

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: diplomovaný specialista - DiS.

Dle Národní soustavy povolání ze dne 17. 9. 2018 se absolvent mimo jiné specializuje například pro pozice:

 • ART grafik
 • Grafik pro media
 • Fotograf
 • Fotoreportér
 • Produktový a dokumentační fotograf
 • Reklamní a módní fotograf
 • Specialista marketingu
 • Asistent režie
 • Operátor DTP
 • Webdesigner

Vedoucí oboru: MgA. Alice Brůnová

Kontaktní email: aveart@aveart.cz

 
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava