AVE ART Ostrava>VOŠ>Obory>Multimediální tvorba

Multimediální tvorba

Informace o
oboru
Studentské
práce
Přijímací
řízení
Absolutorium

Máš maturitu a dobré nápady?

Baví Tě tvořit? Uplatni svou kreativitu v oboru multimediální tvorby.
Předměty jsou kombinovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly a rozvíjely potenciál studenta. 
Absolvent pak může získat práci v široké škále oborů jako je webdesign, motion design,
online marketing, grafik, ale i fotograf, asistent režie apod.  

Obor multimediální tvorba je zaměřen na vizuální komunikaci.
Základem je téma, příběh, emoce. Studenti si při studiu prohlubují své schopnosti, učí se používat nové technologie,
pracovat s písmem, obsahem i zvukem na základě grafických a vizuálních principů.
Své návrhy realizují v praxi pod vedením odborných pedagogů, jejichž cílem je rozvíjet talent, kreativitu, ale i praktickou náplň tohoto oboru.

Absolvent vzdělávacího programu Multimediální tvorba najde na základě získaného odborného a všeobecného vzdělání uplatnění ve všech sférách multimediální tvorby. Je připraven především k výkonu kvalifikovaných činností v oblastech reklamního trhu, médií, televizní grafiky, grafického designu, webové grafiky, počítačové grafiky, výtvarné fotografie, audiovizuální tvorby a v oblastech zaměřených na motion design.

 
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny