AVE ART Ostrava>VOŠ>Obory>Multimediální tvorba

Multimediální tvorba

Máš maturitu a dobré nápady?

Baví Tě tvořit? Uplatni svou kreativitu v oboru multimediální tvorby. Předměty jsou kombinovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly a rozvíjely potenciál studenta. Absolvent pak může získat práci v široké škále oborů jako je webdesign, motion design, online marketing, grafik, ale i fotograf, asistent režie apod.

1. kolo talentové (přijímací) zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhne 18. 6. 2024

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného

na simeckova@aveart.cz.

Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

Přijímací řízení

 

Chcete-li pomoc s přihláškou, vyplňte následující formulář. Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním informací dle www.vos.aveart.cz/skola/smernice-o-gdpr .

Zájem o VOŠ 24/25

 

 

Obor multimediální tvorba je zaměřen na vizuální komunikaci. Základem je téma, příběh, emoce. Studenti si při studiu prohlubují své schopnosti, učí se používat nové technologie, pracovat s písmem, obsahem i zvukem na základě grafických a vizuálních principů. Své návrhy realizují v praxi pod vedením odborných pedagogů, jejichž cílem je rozvíjet talent, kreativitu, ale i praktickou náplň tohoto oboru.

Absolvent vzdělávacího programu Multimediální tvorba najde na základě získaného odborného a všeobecného vzdělání uplatnění ve všech sférách multimediální tvorby. Je připraven především k výkonu kvalifikovaných činností v oblastech reklamního trhu, médií, televizní grafiky, grafického designu, webové grafiky, počítačové grafiky, výtvarné fotografie, audiovizuální tvorby a v oblastech zaměřených na motion design.

Vzdělávací program: 82-43-N/10 Multimediální tvorba

Obor vzdělání: 82-43-N/.. Multimediální tvorba

Studijní obor: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

 • maturitní vysvědčení
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky

 

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: diplomovaný specialista - DiS.

Dle Národní soustavy povolání ze dne 17. 9. 2018 se absolvent mimo jiné specializuje například pro pozice:

 • ART grafik
 • Grafik pro media
 • Fotograf
 • Fotoreportér
 • Produktový a dokumentační fotograf
 • Reklamní a módní fotograf
 • Specialista marketingu
 • Asistent režie
 • Operátor DTP
 • Webdesigner

Vedoucí oboru: MgA. Alice Brůnová

Kontaktní email: aveart@aveart.cz
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny