Školné

Pro přijaté studenty školního roku 2023/2024 je výše školného pro všechny obory vzdělání:

1. ročník 24 000,- Kč, 

2. a 3. ročník 29 000,- Kč

Školné se hradí ve dvou splátkách, a to vždy ke dni 31. 7. a ke dni 31. 1. daného kalendářního roku.

Absolventi SUŠ AVE ART Ostrava mají 1. ročník studia ZDARMA. 

Škola má Stipendijní program s platnosti od 1. 9. 2020, jehož podmínky si můžete zjistit ZDE

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny