Školné

Pro přijaté studenty školního roku 2020/2021 je výše školného pro obor vzdělání

Multimediální tvorba 82-43-N/10 následovné:

1. ročník 24 000,- Kč, 

2. a 3. ročník 29 000,- Kč

Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.

 

Škola má Stipendijní program s platnosti od 1. 9. 2020, jehož podmínky si můžete zjistit ZDE

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava