AVE ART Ostrava>VOŠ>Obory>Design interiérů a zahrad

Design interiérů a zahrad

Máš maturitu nebo dobré nápady?

Zajímá Tě, jak vytvořit pohodlný a funkční interiér, který by ladil se zahradou? Přijď se zdokonalit k nám. Předměty jsou kombinovány tak, aby na sebe systematicky navazovaly a rozvíjely potenciál studenta. Absolvent pak může získat práci v široké škále oborů jako je interiérový architekt, interiérový designér, dekoratér, designér nábytku, nábytkářský konstruktér nebo zahradní a krajinný architekt.

1. kolo talentové (přijímací) zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhne 18. 6. 2024

Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného

na simeckova@aveart.cz. 

Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák).

 

Přijímací řízení

 

Chcete-li pomoc s přihláškou, vyplňte následující formulář. Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním informací dle www.vos.aveart.cz/skola/smernice-o-gdpr .

Zájem o VOŠ 24/25

Absolvent vzdělávacího programu Design interiérů a zahrad je připraven uplatnit se v různých oblastech interiérového designu a designu zahrad či veřejných exteriérů.

Základem je znalost skicové kresby a kresby ve 3d prostoru. Studenti si při studiu prohlubují své výtvarné schopnosti, znalost 3d softwaru a 3d vizualizérů. V průběhu studia bude student prakticky seznámen s výrobou nábytku ve firmách, navštíví vzorkovny a seznámí se s novodobými materiály pro interiér.

Absolvent vzdělávacího programu Design interiérů a zahrad najde na základě získaného odborného a všeobecného vzdělání uplatnění ve všech sférách designu orientovaného na interiér a exteriér. Je připraven především k výkonu kvalifikovaných činností v oblastech tvorby projektů, výrobků nebo interiérů formou statických obrázků, animací, videí nebo 360° panoramat.
Na základě absolvované praxe a spolupráce s firmami na konkrétních úkolech budou studenti vedeni k zodpovědnost za kompletní dodávku projektu a předání zrealizovaného díla klientovi.

Vzdělávací program: 82-41-N/22 Design interiérů a zahrad

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

Studijní obor: denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

  • maturitní vysvědčení
  • úspěšné absolvování talentové zkoušky

Způsob dokončení studia a certifikace: absolutorium, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Dosažený stupeň vzdělání: diplomovaný specialista - DiS.

Dle Národní soustavy povolání

https://www.nsp.cz/odborny-smer ze dne 22. 10. 2020 mimo jiné specializuje absolventa dle NSP například pro pozice:

  • Interiérový architekt
  • Interiérový designér
  • Dekoratér
  • Designér nábytku
  • Nábytkářský konstruktér
  • Zahradní a krajinný architekt

Vedoucí oboru: Ing. Iva Lukšová, PhD.

Kontaktní email: aveart@aveart.cz
Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny