AVE ART Ostrava>VOŠ>Zájemci o studium>Přijímací řízení - multimediální tvorba

Přijímací řízení - multimediální tvorba

Kritéria stanovená pro přijímací řízení oboru Multimediální tvorba na školní rok 2024/2025

 

Obor a přijímané počty studentů: 82-43-N/.. Multimediální tvorba 10 studentů

Vzdělávací program: 82-43-N/10 Multimediální tvorba

Talentová a přijímací zkouška proběhne dne 18. 6. 2024.

Přihláška ke studiu

Přijímací zkouška není zpoplatněna a zahrnuje:

  • přijímací pohovor,
  • praktickou část talentové zkoušky.

 

Při přijímacím pohovoru je zkoumán zájem o daný obor, odborný i všeobecný rozhled, komunikační dovednosti a znalost cizího jazyka.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení min. 15 kusů donesených domácích prací nebo formou portfolia zaslaného na sekretariat@aveart.cz. Do předmětu uveďte: Přijímací řízení a Vaše jméno a příjmení (např.: Přijímací řízení Jan Novák). Zašlete nejpozději do 31. 5. 2024.

Hodnocení přijímacího pohovoru:

Maximum získaných bodů 35 bodů.
Minimum získaných bodů 15 bodů.

Talentová zkouška zahrnuje tři disciplíny:

  1. Kresba dle modelu
  2. Zpracování komiksu dle zadaného tématu
  3. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Maximum získaných bodů 45 bodů.
Minimum získaných bodů 21 bodů.

 

Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 

Uchazeči budou na zvolený obor přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny